Projekter:

Projektledelse – Større eller mindre IT implementeringer i din organisation under kompetent projektledelse. Vi udarbejder en projektplan i samarbejde med alle relevante sparringspartnere og vi sørger for at dit projekt bliver en success under vores ledelse. Undervejs udarbejder vi detaljerede rapporter og tilbagemeldinger om forløbet og vi følger op på de udfordringer der kan opstå undervejs. Vi sikrer at aftaler, kontrakter og budget bliver overholdt undervejs i forløbet og vi tager de nødvendige skridt der skal til for at sikre en fælles success oplevelse med projektet.

Projektkoordinator – Er der et større projekt der involverer flere projekter eller flere projektledere, så kan vi tage det overordnede ansvar for koordineringen mellem alle involverede partnere. Vi udvikler en koordineringsplan og sikrer at alle deltagere i projektet er optimerede m.h.t. forløb, process, udfordringer, ændringer og meget andet. Vi giver ikke op, men holder stædigt fast ved den plan der er aftalt fra start og vi følger op på uregelmæssigheder eller andet der kan påvirke projektet og den success, som vi fællesskab efterstræber.

Projektudarbejdelse – Udvikling af projektplan, budget og kontrakter. Registrering af involverede parter og leverandører og sikrer en kommunikation mellem alle involverede. Vi inddrager alle og kan skabe en fælles ånd for implementering af projektet. Vi afstemmer projektplanen med kontrakter og aftaler indgået mellem alle partnere.